Nieuws

Boekenmarkt 20 en 21 oktober

De blaadjes vallen weer van de bomen. De wind fluit om uw huis. De druppels tikken tegen het raam. Tijd voor de open haard of kachel en een goed boek op de bank. U hebt weer alle gelegenheid om uw verzameling leesvoer aan te vullen, want op 20 en 21 oktober wordt de Boekenmarkt van de Vrienden van de Sint Victorkerk georganiseerd. Met een diverse collectie boeken voor schappelijke prijzen.

Tijdens de boekenmarkt is er ook een expositie van olieverf-schilderijen van mevr. Stef Klever-van Kats uit Benschop.

De opbrengst van deze boekenmarkt komt geheel ten goede aan de stiltetuin en het
restauratiefonds van het St. Victorcomplex.
Adres: Dorp 149, Benschop

Openingstijden:
vrijdag 20 oktober van 14.00 tot 17.00 uur
zaterdag 21 oktober van 10.00 tot 12.30 uur

Boekenmarkt 28-29 april 2017

Wim Kastelein met Bijbelse taferelen tijdens de boekenmarkt

De oud Benschopper Wim Kastelein heeft zich toegelegd op het schilderen van Bijbelse taferelen. Tijdens de boekenmarkt is Wim aanwezig om zijn interpretatie en inspiratie toe te lichten.
Hij nodigt u uit zijn werk te komen bekijken.

28 en 29 april organiseert Stichting De Vrienden van de Sint Victorkerk Benschop weer de boekenmarkt.
Deze wordt gehouden in het portaal en een gedeelte van de St. Victorkerk.

Wij bieden u een mooi assortiment van romans, tuin-, kook-, kinder- en streekboeken. Ook verkopen wij cd’s, dvd’s en hebben we veel puzzels.

Prijzen vanaf € 1,00.

De opbrengst van deze boekenmarkt komt geheel ten goede aan het restauratiefonds van het St. Victorcomplex.

Openingstijden:
vrijdag 28 april van 14.00 tot 17.00 uur
zaterdag 29 april van 10.00 tot 12.30 uur

Grote belangstelling voor boekenmarkt en expositie

Op 21 en 22 oktober organiseerde de Stichting Vrienden van de Sint Victorkerk Benschop wederom een boekenmarkt. Met vele nieuwe boeken in het assortiment, was er voor iedereen iets te vinden. Van thriller tot streekroman, van prentenboek tot studieboek. Velen wisten de Sint Victorkerk te vinden en zochten tussen de meters boeken naar hun gading.

boekenmarkt oktober 2016

Dit keer werd de boekenmarkt voor het eerst opgeluisterd door een expositie. Grietje Boskase stelde een deel van haar doeken tentoon. Deze kunstenares is enkele jaren geleden neergestreken in ons prachtige dorp na omzwervingen over de hele wereld. Ze is gegrepen door het samenspel van water en licht langs de wetering en ook de karakteristieke boerderijen en vergezichten hebben haar schildersoog veroverd. Naast enkele doeken met werk uit Afrika en het Midden-Oosten, stonden schilderijen uit Benschop centraal.

expositie oktober 2016

Vooral de afbeeldingen uit Benschop zorgden voor veel reuring bij de Benschoppers. Er ontstonden discussies over welke boerderij het nu precies was. Wie had daar altijd gewoond? Kortom, mevrouw Boskase wist de tongen aardig los te maken.

Boekenmarkt 21-22 oktober en expositie

Op 21 en 22 oktober is er een boekenmarkt in en rond de Sint Victorkerk. Een spectaculaire mooie collectie boeken is op een gemakkelijk zoekbare wijze neergezet.

Daarnaast hebben wij de eer om een expositie te huisvesten van een Benschopse kunstenares. Mevrouw G. Boskase stelt de werken die zij onder andere in Benschop heeft gemaakt tentoon. Gegarandeerd herkent u karakteristieke plekjes uit ons mooie dorp!

Er zijn boekpakketten samengesteld die aantrekkelijk geprijsd worden aangeboden. De opbrengst van deze boekenmarkt komt geheel ten goede aan het restauratiefonds van het St. Victorcomplex en onderhoud van de stiltetuin.

Uiteraard kunt u tijdens uw bezoek aan de boekenmarkt ook de Mariakapel en de stiltetuin bezoeken. Adres: Dorp 149, Benschop

Openingstijden:
vrijdag 21 oktober van 14.00 tot 17.00 uur
zaterdag 22 oktober van 10.00 tot 12.30 uur

Boekenmarkt april 2016

Op 8 en 9 april organiseert Stichting De Vrienden van de Sint Victorkerk Benschop de jaarlijkse boekenmarkt. Deze wordt gehouden in het portaal en het achterste gedeelte van de St. Victorkerk.

Wij bieden u een vernieuwd assortiment van kinderboeken, romans, tuin-, kook- en streekboeken. Ook verkopen wij cd’s, dvd’s en grammofoonplaten.

       Prijzen  vanaf  € 1,00.

De opbrengst van deze boekenmarkt komt geheel ten goede aan de afgeronde restauratie van de St. Victorkerk en de aanleg van de stiltetuin. Daarnaast is de vloerbedekking op het priesterkoor te vernieuwd. Ook hiervoor is aan de Vrienden van de Sint-Victorkerk gevraagd om bij te dragen in de kosten. Het resultaat is prachtig te noemen en geeft de vernieuwing van het portaal extra glans.

Uw bezoek is tevens een mooie gelegenheid dit resultaat te bekijken!

Boekenmarkt oktober 2015

Op 16 en 17 oktober organiseert Stichting De Vrienden van de Sint Victorkerk Benschop de jaarlijkse boekenmarkt. Deze wordt gehouden in het portaal en het achterste gedeelte van de St. Victorkerk.

Wij bieden u een vernieuwd assortiment van kinderboeken, romans, tuin-, kook- en streekboeken. Ook verkopen wij cd’s, dvd’s en grammofoonplaten.

       Prijzen  vanaf  € 1,00.

De opbrengst van deze boekenmarkt komt geheel ten goede aan de afgeronde restauratie van de St. Victorkerk en de aanleg van de stiltetuin. Daarnaast is de intentie om de vloerbedekking op het priesterkoor te vervangen. Ook hiervoor is aan de Vrienden van de Sint-Victorkerk gevraagd om bij te dragen in de kosten.

Uw bezoek is tevens een mooie gelegenheid dit resultaat te bekijken!

Afronding portaal en stiltetuin

De Sint Victorkerk is de laatste jaren gerestaureerd. Het dak en de goten zijn hersteld, de toren  gerestaureerd en in 2014 is de laatste fase in gang gezet.

Deze werkzaamheden bestonden uit:

  • Restauratie van het torenportaal
  • Aanbrengen van (invalide)toilet
  • Openstelling dagkapel
  • Aanleg stiltetuin
  • Restauratie baarhuis
  • Aanlichten van de kerk

Stichting De Vrienden van Sint Victorkerk Benschop,  heeft bijgedragen aan deze laatste fase met geld en inbreng.
Als stichting zijn we heel blij met het eindresultaat. De restauratie binnen is mooi in harmonie met de kerk. Op 30 augustus 2014 werd tijdens de eucharistieviering, met als voorganger pastoor drs. M.F.M.G. Schyns, de officiële afronding gevierd.

De restauratie is mogelijk geworden door subsidie van Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en van het Agenda Vitaal Platteland van de Provincie, bedrijvensponsoring en particuliere giften. Zonder deze bijdragen had de parochie de restauratie niet kunnen realiseren.

In de fotoserie op deze site krijgt u een indruk van de oorspronkelijke situatie en tot welk resultaat deze restauratie heeft geleid.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door:

-de Bonth van Hulten
-aannemersbedrijf A. Schouten B.V.
-van Schaik Tuinen
-Terberg Systeemintegratie B.V.
onder leiding van architect P.D. van Vliet.

De fotoserie is gemaakt door Jan van Kats.

Vrijwilligers zorgen bij toerbeurt dat de kapel dagelijks is geopend van 10.00 tot 16.00 uur. De aantekeningen in het gedenkboek vertellen dat bezoekers hun vreugde en verdriet willen delen en een moment van stilte zoeken. Ook wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een kaarsje te branden.

Boekenmarkt 17-18 april

Op 17 en 18 april organiseert Stichting De Vrienden van de Sint Victorkerk Benschop de jaarlijkse boekenmarkt. Deze wordt gehouden in het portaal en het achterste gedeelte van de St. Victorkerk.

Wij bieden u een vernieuwd assortiment van kinderboeken, romans, tuin-, kook- en streekboeken. Ook verkopen wij cd’s, dvd’s en grammofoonplaten.

       Prijzen  vanaf  € 1,00.

De opbrengst van deze boekenmarkt komt geheel ten goede aan de afgeronde restauratie van de St. Victorkerk en de aanleg van de stiltetuin. Deze restauratie werd mogelijk met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en van het Agenda Vitaal Platteland van de Provincie.

Uw bezoek is tevens een mooie gelegenheid dit resultaat te bekijken!

Afsluiting 2014

Ook in 2014 heeft de Stichting zich weer ingespannen om de Sint Victorkerk en de omliggende tuin en het kerkhof een mooi aanzien te geven.

Speerpunten in dit jaar waren de aanleg van de stiltetuin, de openstelling van de Mariakapel en het vernieuwen van de vloerbedekking op het priesterkoor.

Boekenmarkt 10 en 11 oktober

Op 10 en 11 oktober 2014 organiseert Stichting De Vrienden van de Sint Victorkerk Benschop de jaarlijkse boekenmarkt. Deze wordt gehouden in het portaal en het achterste gedeelte van de St. Victorkerk.

Wij bieden u een vernieuwd assortiment van kinderboeken, romans, tuin-, kook- en streekboeken. Ook verkopen wij cd’s, dvd’s en grammofoonplaten.

       Prijzen  vanaf  € 1,00.

De opbrengst van deze boekenmarkt komt geheel ten goede aan de afgeronde restauratie van de St. Victorkerk en de aanleg van de stiltetuin. Deze restauratie werd mogelijk met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en van het Agenda Vitaal Platteland van de Provincie.

Uw bezoek is tevens een mooie gelegenheid dit resultaat te bekijken!