Onderhoud in de zomer

De klok

En toen stond de klok stil…. Het sterk verouderde uurwerk was aan drastische restauratie toe, hetgeen ook
de nodige kosten met zich meebracht. Bijkomend voordeel van nieuwe apparatuur zijn ook de betere
mogelijkheden. Vanaf de installatie in mei, zal de kerkklok tussen 23.00 en 06.00 uur niet meer te horen
zijn. Omwonenden hadden dit eerder verzocht. Het luiden van de klok voor de zondagviering en
aanpassen aan zomer- en wintertijd gaat automatisch. Stichting De Vrienden van de Sint Victorkerk
Benschop heeft toegezegd 50% van de kosten voor haar rekening te nemen. Ons bestuur heeft de
kerkcommissie wel gevraagd hieraan een actie onder de parochianen te mogen verbinden. Wij zijn blij dat
gulle gevers aan deze oproep gehoor hebben gegeven.

De begraafplaats

Het toegangshek van de begraafplaats moest nodig voorzien worden van een nieuwe verflaag. Deze klus
kan van de lijst. Vrijwilligers hebben het schilderwerk verzorgd en de verfwinkel sponsorde de
materialen.