Bij ons zit u goed

Pax Intrantibus staat boven de deur van de pastorie, hetgeen betekent vrede voor hen die hier binnen gaan.
Een welgemeende uitnodiging aan bezoekers die onze geloofsgemeenschap graag blijft waarmaken.

Daarvoor moeten we hen wel de ruimte en goede zitplaats kunnen bieden. Ruimte voldoende, maar de
stoelen in de keuken kunnen beslist beter. Oud en zelfs hier en daar versleten. In overleg met kosteres en
kerkcommissie, heeft Stichting De Vrienden van de Sint Victorkerk Benschop de aanschaf van acht
nieuwe stoelen mogelijk gemaakt.